Årsmøte, delegatmøter og kontrollkomitè

Innkalling årsmøte 2019 - endelig

LAST NED

Vedtekter SHV vedtatt av årsmøtet 2015

LAST NED

Forretningsorden SHV SA

LAST NED

Lov om samvirkeforetak

LAST NED

Fullmaktsskjema årsmøte 2019

LAST NED

Årsberetning 2018

LAST NED

Årsregnskap 2018

LAST NED

Revisjonsberetning 2018, signert

LAST NED

Kontrollkomiteens uttalelse

LAST NED

Budsjett 2019

LAST NED

Vedlikehold- og investeringsplan V9

LAST NED

Eiendomsutvikling SHV

LAST NED

Valgkomiteens innstilling

LAST NED

Årsmøteprotokoll 2019

LAST NED

Samarbeidsavtale Røa Torg signert 06.02.2018

LAST NED

Regler for valg av delegater

LAST NED

Protokoll fra valgmøte medlemsgruppe 2

LAST NED

Protokoll fra valgmøte medlemsgruppe 3

LAST NED

Forretningsorden Kontrollkomiteen Samfunnshus Vest-fastsatt 6.11.19

LAST NED

Protokoll fra møte i KK 26.08.19-2 underskrifter

LAST NED

Protokoll fra møte i KK 6.11.19 - underskrevet

LAST NED

Styremøteprotokoller

Møteprotokoller blir lagt ut fortløpende.

Protokoll 1 2019

LAST NED

Protokoll 2 2019

LAST NED

Protokoll 3 2019

LAST NED

Protokoll 4 2019

LAST NED

Protokoll 5 2019

LAST NED

Protokoll 6 2019

LAST NED

Protokoll 7 2019

LAST NED