Protokoller og møtedokumenter

Styremøteprotokoller

Møteprotokoller blir lagt ut fortløpende.

Protokoll 1 2018

LAST NED

Protokoll 2 2018

LAST NED

Protokoll 3 2018

LAST NED

Protokoll 4 2018

LAST NED

Protokoll 5 2018

LAST NED

Protokoll 6 2018

LAST NED

Protokoll 7 2018

LAST NED

Protokoll 8 2018

LAST NED

Årsmøteprotokoll og møtedokumenter

Årsmøteprotokoll 2018

LAST NED

Årsberetning 2017

LAST NED

Årsregnskap 2017

LAST NED

Ekstraordinære kostnader 2017

LAST NED

Samarbeidsavtale Røa Torg signert 06.02.2018

LAST NED

Regler for valg delegater 2018

LAST NED

Protokoll fra valgmøte medlemsgruppe 2

LAST NED

Protokoll fra valgmøte medlemsgruppe 3

LAST NED