MEDLEMSKAP I SAMFUNNSHUS VEST SA

Årsmøtet den 29. april 2015 besluttet å endre samfunnshusets vedtekter slik at medlemskap nå er mulig for alle som ønsker dette. De nye vedtektene deler medlemmene inn i tre grupper med litt ulik representasjon og litt ulike rettigheter. Rettighetene for de forskjellige medlemsgruppene framgår av vedtektene.

Samfunnshuset er inne i en betydelig utviklingsfase og trenger mange støttespillere og medlemmer i nærmiljøet.

Innmeldingsavgift er kroner 1 000,-.

Samtidig kan vi informere om at medlemmer av Samfunnshus Vest SA får rabatt ved all leie av møterom og selskapslokaler i huset. Det betyr at et medlemskap kan lønne seg dersom du som medlem benytter deg av husets lokaler jevnlig.

Velkommen som nytt medlem i Samfunnshus Vest SA.

samfunnshus_600x400

Last ned søknadsskjema for medlemskap og medlemsliste her:

Registreringsskjema organisasjon institusjon vervekampanje 2018

Last ned

Registreringsskjema personlig medlem vervekampanje 2018

LAST NED