MEDLEMSKAP I SAMFUNNSHUS VEST SA

Årsmøtet den 29. april 2015 besluttet å endre samfunnshusets vedtekter slik at medlemskap nå er mulig for alle som ønsker dette. De nye vedtektene deler medlemmene inn i tre grupper med litt ulik representasjon og litt ulike rettigheter. Rettighetene for de forskjellige medlemsgruppene framgår av vedtektene.

Samfunnshuset er inne i en betydelig utviklingsfase og trenger mange støttespillere og medlemmer i nærmiljøet.

Samtidig kan vi informere om at medlemmer av Samfunnshus Vest SA får rabatt ved all leie av møterom og selskapslokaler i huset. Det betyr at et medlemskap kan lønne seg dersom du som medlem benytter deg av husets lokaler jevnlig.

Velkommen som nytt medlem i Samfunnshus Vest SA.

samfunnshuset_vest-26

Last ned registreringsskjema for medlemskap her:

Skjema for lag og foreninger - gr 1

Last ned

Skjema for private og andre - gr 3

LAST NED